Projekty ukončené v roku 2015

„Trenčianska Univerzita A. Dubčeka chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie“

Druh projektu: OP Vzdelávanie
Doba riešenia: 2013-2015
Zodpovedný riešitelia: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
Riešiteľský kolektív: všetci pedagogickí zamestnanci FSEV

„Meziobecní spolupráce jako moderní a efektivní nástroj rozvoje regionu.“

Druh projektu: Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR
Doba riešenia: 2015
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Eva Koišová, PhD., Ing. Jana Masárová, PhD.

„Hodnotenie potenciálu klastrov v rozvoji regiónov so zameraním sa na vytvorenie klastrovej iniciatívy v Trenčianskom kraji.“

Druh projektu: Interná grantová schéma
Doba riešenia: 2015
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Havierniková, Phd.
Riešiteľský kolektív: Ing. Marcel Kordoš, PhD., Ing. Veronika Soósová, PhD., RNDr. Dana Jašková, PhD., Ing. Karol Krajčo, Ing. Boris Janský

„Význam klastrovej politiky EÚ v priemyselnej a konkurenčnej politike EÚ v rámci Stratégie 2020.“

Druh projektu: Interná grantová schéma
Doba riešenia: 2015
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marcel Kordoš, Phd.
Riešiteľský kolektív: Ing. Katarína Havierniková, PhD., Ing. Boris Janský, Ing. Karol Krajčo, MBA. Peter Hošták, PhD., Mgr. et Mgr. Kristína Bulková, PhD

„Antropocentrizmus: jazykový a psychosociálny obraz človeka.“

Druh projektu: Interná grantová schéma
Doba riešenia: 2015
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Lenka Mandelíková, PhD.
Riešiteľský kolektív: Mgr. et Mgr. Kristína Bulková, PhD., PhDr. Eva Živčicová, PhD.