Odborová komisia

Zloženie odborovej komisie FSEV TnUAD

Predseda: prof. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Tajomníčka: Andrea Barišová

Členovia:

 • prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
 • doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
 • doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
 • doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
 • doc. Ing. Katarína Havierniková, PhD.
 • prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. (UNIZA, Žilina)
 • Ing. Tatiana Masárová, PhD.
 • prof. Ing. Dr. Valentinas Navickas
 • doc. Ing. Peter Sika, PhD. (EUBA, Bratislava)
 • prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. (EUBA, Bratislava)
 • doc. Ing. Katarína Stachová, PhD. (UCM, Trnava)
 • doc. Ing. Magdaléna Tupá, PhD.