Odborová komisia

Zloženie odborovej komisie FSEV TnUAD

Predseda: doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Tajomníčka: Andrea Barišová

Členovia:

  • prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD. (Paneurópska vysoká škola, Bratislava)
  • doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
  • doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
  • doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
  • prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
  • prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. (UNIZA, Žilina)
  • prof. Ing. Dr. Valentinas Navickas
  • prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. (EUBA, Bratislava)
  • doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.