Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo je služba študentom v rámci starostlivosti o študenta a budovanie jeho kariéry. Obsahom poradenstva je pomáhať študentom pri rozhodovaní o výbere študijného programu v súlade s jeho záujmami, podpora a rozvoj  zručností a návykov študentov pri budovaní svojej kariéry, poradenstvo pri výbere a získaní prvého zamestnania a  adaptácie v zamestnaní. Cieľom profesionálneho sprevádzania je zvyšovať uplatniteľnosť absolventov fakulty v odbore.

Kariérne poradenstvo na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov zahŕňa komplex služieb pre študentov a poskytuje tri úrovne poradenskej intervencie:

Kariérne poradenstvo pre jednotlivé sekcie garantujú:

Individuálne kariérne poradenstvo:
PhDr. Eva Živčicová, PhD.
Email: eva.zivcicova@tnuni.sk Tel.: 032/7400 480

Služby profesionálnej orientácie:
Ing. Magdaléna Tupá, PhD.
Email: magdalena.tupa@tnuni.sk Tel.: 032/7400 440