Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo je služba študentom v rámci starostlivosti o študenta, uchádzača, absolventa. Obsahom poradenstva je pomáhať študentom pri rozhodovaní o výbere študijného programu v súlade so záujmami uchádzača, podpora a rozvoj vedomostí, zručností a návykov študentov pri budovaní svojej kariéry (schopnosť komunikácie, sebaprezentácie, orientácie sa v informáciách a pod.), poradenstvo pri výbere a získaní prvého zamestnania, adaptácie v zamestnaní a pod. Cieľom tohto profesionálneho sprevádzania je zvyšovať uplatniteľnosť absolventov fakulty v odbore.

Kontakt na kariérneho poradcu:

PhDr. Eva Živčicová, PhD.
eva.zivcicova@tnuni.sk
Konzultačné hodiny: utorok 10.00 - 11.00 hod.