Akademický senát

Zloženie Akademického senátu FSEV TnUAD

Predsedníčka: Ing. Martina Jakubčinová, PhD., MBA
Podpredsedníčka za zamestnaneckú časť: doc. Ing. Katarína Havierniková, PhD. 
Podpredseda za študentskú časť: Ing. Samuel Body
Tajomník: Ing. Matej Húževka, PhD. 

Zamestnanecká časť:

  • doc. Ing. Katarína Havierniková, PhD. 
  • Ing. Matej Húževka, PhD. 
  • Ing. Martina Jakubčinová, PhD., MBA 
  • Ing. Jana Masárová, PhD.
  • doc. Ing. Magdaléna Tupá, PhD.
  • PhDr. Eva Živčicová, PhD.

Študentská časť:

  • Ing. Jaroslav Belás
  • Ing. Samuel Body
  • Matúš Lukačka