BOOKPORT

BOOKPORT je moderná webová aplikácia, ktorá umožňuje čítanie elektronických kníh na počítači, tablete alebo mobilnom telefóne. Aplikácia nevyžaduje pripojenie k internetu, stačí si knihu stiahnuť do svojho zariadenia a kedykoľvek si ju môžete prečítať.

V rámci aplikácie sú k dispozícii úpravy a vyznačenia textu, vkladanie poznámok priamo do textu ako aj možnosť zdieľania poznámok s ďalšími užívateľmi.

BOOKPORT ponúka odbornú literatúru z oblastí ekonómie, personalistiky, verejnej správy, financí, marketingu, a mnohých ďalších.