Disciplinárna komisia FSEV pre študentov

Členovia Disciplinárnej komisie FSEV pre študentov:

  • Ing. Eva Koišová, PhD., MBA – predsedníčka DK
  • Ing. Jana Masárová, PhD. – zapisovateľka
  • Mgr. Ľudmila Vázalová – členka
  • Ing. Veronika Žárska – členka (študent)
  • Ing. Matej Húževka – člen (študent)
  • Bc. Petra Teluchová – členka (študent)

Dokumenty

ROKOVACÍ PORIADOK DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE FSEV PRE ŠTUDENTOV (PDF súbor)
DISCIPLINÁRNY PORIADOK TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE PRE ŠTUDENTOV (PDF súbor)