Disciplinárna komisia FSEV pre študentov

Členovia Disciplinárnej komisie FSEV pre študentov:

  • Ing. Eva Koišová, PhD., MBA – predsedníčka DK
  • Ing. Jana Masárová, PhD. – zapisovateľka
  • Ing. Alica Luptáková – členka
  • Ing. Jakub Holúbek – člen (študent)
  • Ing. Richard Rigó – člen (študent)
  • Dominika Ondrišíková – členka (študent)

Dokumenty

ROKOVACÍ PORIADOK DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE FSEV PRE ŠTUDENTOV (PDF súbor)
DISCIPLINÁRNY PORIADOK TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE PRE ŠTUDENTOV (PDF súbor)