Vedecká rada

Zloženie vedeckej rady FSEV TnUAD

Interní členovia vedeckej rady FSEV TnUAD:

Predseda: Ing. Eva Ivanová, CSc.
Podpredseda: prof. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Tajomník: Ing. Boris Janský

 • doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
 • prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
 • prof. Dr. Yuriy Bilan, PhD.
 • doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
 • doc. RNDr.  Eva Grmanová, PhD. 
 • doc. Ing. Katarína Havierniková, PhD.
 • doc. Ing. Magdaléna Tupá, PhD. 
 • Ing. Eva Koišová, PhD., MBA
 • Ing. Tatiana Masárová, PhD.
 • Ing. Jana Masárová, PhD.
 • PhDr. Jana Španková, PhD.

Externí členovia vedeckej rady FSEV TnUAD:

 • prof. Ing. Štefan Slávik, CSc., EU BA 
 • prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., UMB Banská Bystrica
 • prof. Ing. Aleksandr Ključnikov, PhD. Vysoká škola podnikání a práva, Praha
 • doc. PhDr. Aleš Gregar, CSc. , UTB Zlín
 • doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., EU BA
 • doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. UTB Zlín

Dokumenty

ROKOVACÍ PORIADOK VEDECKEJ RADY FSEV (PDF súbor)