Rady pre študijné programy na FSEV TnUAD v Trenčíne

Rada pre študijný program Verejná správa 1. stupeň

Predseda: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Členovia:

 • doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
 • Ing. Eva Koišová, PhD., MBA
 • Ing. Eva Ivanová, CSc.
 • Ing. Jana Masárová, PhD.
 • JUDr. Miloš Mojto - zástupca zamestnávateľov
 • Barbora Markechová – zástupca študentov, 2.roč. št. program VS, bakalárske štúdium

Kontakt:
Študentská 2, 911 50 Trenčín
E-mail: jozef.habanik@tnuni.sk
Tel: 032/7400 101

Rada pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment 1. stupeň

Predseda: doc. Adriana Grenčíková, PhD.

Členovia rady:

 • doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
 • doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
 • Ing. Eva Koišová, PhD., MBA
 • PhDr. Jana Španková, PhD.
 • Ing. Mário Mojžiš – zástupca zamestnávateľov
 • Nikol Dojčánová, študent, 2. roč. št. program ĽZ a PM, bakalárske štúdium

Kontakt:
Študentská 2, 911 50 Trenčín
E-mail: adriana.grencikova@tnuni.sk
Tel: 032/7400 443

Rada pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment 2. a 3.stupeň

Predseda: doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.

Členovia rady:

 • prof. Ing. Dr. Valentinas Navickas
 • doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
 • doc. Adriana Grenčíková, PhD.
 • doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
 • Ing. Lenka Hmireková – zástupca zamestnávateľov
 • Nikol Dojčánová, študent, 2. roč. št. program ĽZ a PM, bakalárske štúdium

Kontakt:
Študentská 2, 911 50 Trenčín
E-mail: zoltan.rozsa@tnuni.sk
Tel: 032/7400 452