Rady pre študijné programy na FSEV TnUAD v Trenčíne

Rada pre študijný program verejná správa I. stupeň

Predseda: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Tajomník: Ing. Martina Ďurišková

Členovia:

 • prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
 • Ing. Eva Koišová, PhD., MBA
 • Ing. Eva Ivanová, CSc.
 • Ing. Jana Masárová, PhD.
 • Ing. Tatiana Masárová, PhD.
 • Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková – zástupca zamestnávateľov
 • JUDr. Miloš Mojto – zástupca zamestnávateľov
 • Barbora Markechová – zástupca študentov, 3.roč. št. program VS, bakalárske štúdium

Kontakt:
Študentská 2, 911 50 Trenčín
E-mail: jozef.habanik@tnuni.sk
Tel: 032/7400 101

Rada pre študijný program ľudské zdroje a personálny manažment I. stupeň

Predseda: doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
Tajomník: Ing. Martina Ďurišková

Členovia rady:

 • doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
 • prof. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
 • doc. Ing. Magdaléna Tupá, PhD.
 • Ing. Eva Koišová, PhD., MBA
 • Ing. Tatiana Masárová, PhD.
 • PhDr. Jana Španková, PhD.
 • Ing. Mário Mojžiš – zástupca zamestnávateľov
 • Nikol Dojčánová, študent, 2. roč. št. program ĽZ a PM, inžinierske štúdium

Kontakt:
Študentská 2, 911 50 Trenčín
E-mail: adriana.grencikova@tnuni.sk
Tel: 032/7400 443

Rada pre študijný program ľudské zdroje a personálny manažment II. a III. stupeň

Predseda: prof. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Tajomník: Ing. Martina Ďurišková

Členovia rady:

 • doc. Adriana Grenčíková, PhD.
 • doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
 • Ing. Eva Koišová, PhD., MBA
 • Ing. Tatiana Masárová, PhD.
 • doc. Ing. Magdaléna Tupá, PhD.

 • Ing. Lenka Hmireková – zástupca zamestnávateľov
 • Nikol Dojčánová – zástupca študentov, 2. roč. št. program ĽZ a PM, inžinierske štúdium
 • Ing. Jaroslav Belás – zástupca študentov, 3. roč. št. program ĽZ a PM, doktorandské štúdium

Kontakt:
Študentská 2, 911 50 Trenčín
E-mail: zoltan.rozsa@tnuni.sk
Tel: 032/7400 452