Úradná výveska

Oznamy:

23.05.2024 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Jaroslav Belás

01.08.2023 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Andrea Horváthová

25.05.2023 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Veronika Žárska

25.05.2023 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Martin Šrámka

25.05.2023 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Jakub Sokol

25.05.2023 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Matej Húževka

25.05.2023 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Jozef Bartek

10.11.2022 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Vladislav Berkovič

28.05.2022 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Karol Krajčo

24.05.2021 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Mgr. Rusné Jegelavičiuté

14.07.2020 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Patrik BULKO

14.07.2020 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Júlia KOSTROVÁ

14.07.2020 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Natália LETKOVÁ

14.07.2020 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Adriana MARTOŠOVÁ

14.07.2020 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Katarína ŠKROVÁNKOVÁ