Vedenie fakulty

 

Prodekan pre vedu, výskum
a medzinárodné vzťahy
prof. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
E-mail: zoltan.rozsa@tnuni.sk
Tel.: +421 (32) 7400 405

Prodekan pre pedagogiku
II. a III. stupeň VŠ štúdia
Ing. Tatiana Masárová, PhD.
E-mail: tatiana.masarova@tnuni.sk
Tel.: +421 (32) 7400 407

Tajomník FSEV TnUAD
Ing. Boris Janský
E-mail: boris.jansky@tnuni.sk
Tel.: +421 (32) 7400 403 

Akademickí funkcionári FSEV TnUAD

Dekan
Ing. Eva Ivanová, CSc.
E-mail: eva.ivanova@tnuni.sk
Tel.: +421 (32) 7400 400

Prodekan pre pedagogiku
I. stupeň VŠ štúdia
Ing. Eva Koišová, PhD., MBA
E-mail: eva.koisova@tnuni.sk
Tel.: +421 (32) 7400 404

Predsedníčka Akademického senátu
FSEV TnUAD
Ing. Martina Jakubčinová PhD., MBA
E-mail: martina.jakubcinova@tnuni.sk
Tel.: +421 (32) 7400 460