Logotyp

Ktorý druh súboru potrebujem?

PNG - Portable Network Graphics
Ide o rastrový formát, ktorý na rozdiel od najrozšírenejšieho typu JPG podporuje priesvitnosť. Vhodné na použitie pre všetky programy ktoré nepodporujú vektorové objekty a je potrebné aby nebolo pozadie za logom čisto biele.

PDF - Portable Document Format
Ide o typ súboru vyvynutý firmou Adobe, ktorý bol vytvorený tak, aby bol vhodný na zobrazenie na všetých platformách pri nezmenenom zobrazení obsahu. Obsahovať môže ako vektory, tak aj rastrové objekty. Je vhodný pre tlačové potreby.

EPS - Encapsulated PostScript
Ide o zapuzdrený typ súboru, ktorý môže obsahovať rôzne typy objektov. Je vhodný do tlače a otvoriť sa dá v každom profesionálnejšom nástroji určenom na tvorbu grafiky. Napríklad CorelDraw, Gimp, Photoshop, Illustrator, ...

WMF - Windows metafile
Ako už z názvu vyplíva, ide o typ súboru navrhnutý priamo pre použitie v operačnom systéme Windows. Je to natívny vektorový súbor používaný v programoch od spoločnosti Microsoft. Takže jeho použitím sa dajú dosiahnuť najlepšie výsledky v programoch MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Publisher,...)

Na stiahnutie

FSEV - Rozpukané SVK
(zmodernizovaný dizajn)
PNG | PDF
FSEV - Rozpukané ENG
(zmodernizovaný dizajn)
PNG | PDF
FSEV - Plnofarebné
(pôvodný dizajn)
JPG | PNG | PDF | EPS | WMF
FSEV - Jednofarebné - čierne
(pre použitie v čiernobielych publikáciach)
JPG | PNG | PDF | EPS | WMF
FSEV - Jednofarebné - biele
(pre použitie na tmavých podkladových farbách)
PNG | PDF | EPS | WMF
TnUAD
(logo univerzity)
JPG | PNG | PDF | EPS | WMF