2007

Optimalizácia odvetvovej skladby tvorby pridanej hodnoty

Druh projektu: VEGA 1/2592/05
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Habánik, PhD.

Transformácia ekonomiky a jej odraz v prežívaní životnej úrovne

Druh projektu: VEGA 1/2537/05
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Sika, PhD.

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava