2008

Vplyv kapitálových investícií na vyrovnávanie ekonomickej úrovne regiónov v SR

Druh projektu: VEGA 1/3795/06
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Ivanová, CSc.

Hodnotenie ekonomickej efektívnosti   podniku vo väzbe na marketingové stratégie a nové trendy priemyselnej politiky EÚ

Druh projektu: VEGA 1/3805/06
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nina Baculíková, PhD. 

Indikácia rizikových environmentálnych faktorov    ovplyvňujúcich environmentálne zdravie

Druh projektu: VEGA 1/3276/06
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD. 

Spoločenská zodpovednosť firiem

Druh projektu: KEGA 3/4237/06
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.

Inovačný systém kariérneho poradenstva v regióne TSK

Druh projektu: ESF
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

Zvýšenie odbornej kvalifikácie a adaptability zamestnancov úradov TSK  aplikovaním  modelu elektronickej kancelárie

Druh projektu: ESF
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomáš Hanulík

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé September - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30