2008

Vplyv kapitálových investícií na vyrovnávanie ekonomickej úrovne regiónov v SR

Druh projektu: VEGA 1/3795/06
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Ivanová, CSc.

Hodnotenie ekonomickej efektívnosti   podniku vo väzbe na marketingové stratégie a nové trendy priemyselnej politiky EÚ

Druh projektu: VEGA 1/3805/06
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nina Baculíková, PhD. 

Indikácia rizikových environmentálnych faktorov    ovplyvňujúcich environmentálne zdravie

Druh projektu: VEGA 1/3276/06
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD. 

Spoločenská zodpovednosť firiem

Druh projektu: KEGA 3/4237/06
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.

Inovačný systém kariérneho poradenstva v regióne TSK

Druh projektu: ESF
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

Zvýšenie odbornej kvalifikácie a adaptability zamestnancov úradov TSK  aplikovaním  modelu elektronickej kancelárie

Druh projektu: ESF
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomáš Hanulík

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Február - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 26 27 28 29