Ukončené 2012

Přeshraniční klastrová  iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu

Druh projektu: Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika  2007-2013.
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

Vplyv podpornej politiky na vybrané ekonomické ukazovatele poľnohospodárskych podnikov v SR

Druh projektu: VEGA 1/0594/11
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Jankacká, PhD.

Problémy merania efektívnosti klastrov

Druh projektu: IGS
Vedúci projektu: Ing.Katarína Havierniková, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Katarína Kráľová, PhD. Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Boris Janský, Ing. Karol Krajčo, Ing. Jana Sochuľáková, PhD. 

Faktory sociálneho a ekonomického rozvoja regiónov SR

Druh projektu: IGS
Vedúci projektu: Ing. Eva Koišová, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Jana Masárová, PhD., Ing. Mária Šedivá

Praktikum projektového manažmentu

Druh projektu:  Projekt internej grantovej schémy FSEV
Zodpovedný riešiteľ projektu:   doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Riešiteľský kolektív:  Ing. Vladimír Ondrejička, Mgr. Peter Otrubčák, Ing. Martin Sedláček

Mobile learning – nástroj skvalitňovania výučby

Druh projektu:  Projekt internej grantovej schémy FSEV
Zodpovedný riešiteľ projektu:   Ing. Helena Kajanová, PhD.
Riešiteľský kolektív:  Ing. Vladimír Ondrejička, Mgr. Peter Otrubčák, Ing. Martin Sedláček

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé November - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03
04 05
06
07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
21
23 24
25 26 27 28 29 30  
Streda, 06. november 2019
10:00 - Poznanie a myslenie v období globalizácie
Katedra ekonómie a ekonomiky si Vás v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku dovoľuje pozvať na prednášku prof. Dr. Štefana Volnera, CSc...
Štvrtok, 21. november 2019
08:00 - VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST
Dňa 21. novembera 2019 sa uskutoční konferencia, ktorej cieľom je stanoviť základné otázky pre nezávislý základný výskum, ktorý bude realizovaný v rámci projektu VEGA, realizovaný ...