Ukončené 2012

Přeshraniční klastrová  iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu

Druh projektu: Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika  2007-2013.
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

Vplyv podpornej politiky na vybrané ekonomické ukazovatele poľnohospodárskych podnikov v SR

Druh projektu: VEGA 1/0594/11
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Jankacká, PhD.

Problémy merania efektívnosti klastrov

Druh projektu: IGS
Vedúci projektu: Ing.Katarína Havierniková, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Katarína Kráľová, PhD. Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Boris Janský, Ing. Karol Krajčo, Ing. Jana Sochuľáková, PhD. 

Faktory sociálneho a ekonomického rozvoja regiónov SR

Druh projektu: IGS
Vedúci projektu: Ing. Eva Koišová, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Jana Masárová, PhD., Ing. Mária Šedivá

Praktikum projektového manažmentu

Druh projektu:  Projekt internej grantovej schémy FSEV
Zodpovedný riešiteľ projektu:   doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Riešiteľský kolektív:  Ing. Vladimír Ondrejička, Mgr. Peter Otrubčák, Ing. Martin Sedláček

Mobile learning – nástroj skvalitňovania výučby

Druh projektu:  Projekt internej grantovej schémy FSEV
Zodpovedný riešiteľ projektu:   Ing. Helena Kajanová, PhD.
Riešiteľský kolektív:  Ing. Vladimír Ondrejička, Mgr. Peter Otrubčák, Ing. Martin Sedláček

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé August - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25
26
27 28 29 30
31  
Utorok, 25. august 2020
09:00 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Patrik BULKO
Ing. Patrik BULKO denný doktorand FSEV TnUAD obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 25. augusta 2020 od 9,00 hod...
10:30 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Natália LETKOVÁ
Ing. Natália LETKOVÁ denný doktorand FSEV TnUAD obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 25. augusta 2020 od 10,30 hod...
Streda, 26. august 2020
09:00 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Júlia KOSTROVÁ
Ing. Júlia KOSTROVÁ denný doktorand FSEV TnUAD obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 26. augusta 2020 od 9,00 hod...
10:00 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Adriana MARTOŠOVÁ
Ing. Adriana MARTOŠOVÁ denný doktorand FSEV TnUAD obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 26. augusta 2020 od 10,00 hod...
11:00 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Katarína ŠKROVÁNKOVÁ
Ing. Júlia KOSTROVÁ denný doktorand Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulty sociálno­-ekonomických vzťahov obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 2...