"Študentská obývačka" oddychový priestor určený pre študentov

"Študentská obývačka" oddychový priestor určený pre študentov

Nový park v priestoroch fakulty

Nový park v priestoroch fakulty

Online plenárne zasadnutie konferencie VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST

Online plenárne zasadnutie konferencie VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly FSEV

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly FSEV

Ukončené 2012

Přeshraniční klastrová  iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu

Druh projektu: Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika  2007-2013.
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

Vplyv podpornej politiky na vybrané ekonomické ukazovatele poľnohospodárskych podnikov v SR

Druh projektu: VEGA 1/0594/11
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Jankacká, PhD.

Problémy merania efektívnosti klastrov

Druh projektu: IGS
Vedúci projektu: Ing.Katarína Havierniková, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Katarína Kráľová, PhD. Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Boris Janský, Ing. Karol Krajčo, Ing. Jana Sochuľáková, PhD. 

Faktory sociálneho a ekonomického rozvoja regiónov SR

Druh projektu: IGS
Vedúci projektu: Ing. Eva Koišová, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Jana Masárová, PhD., Ing. Mária Šedivá

Praktikum projektového manažmentu

Druh projektu:  Projekt internej grantovej schémy FSEV
Zodpovedný riešiteľ projektu:   doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Riešiteľský kolektív:  Ing. Vladimír Ondrejička, Mgr. Peter Otrubčák, Ing. Martin Sedláček

Mobile learning – nástroj skvalitňovania výučby

Druh projektu:  Projekt internej grantovej schémy FSEV
Zodpovedný riešiteľ projektu:   Ing. Helena Kajanová, PhD.
Riešiteľský kolektív:  Ing. Vladimír Ondrejička, Mgr. Peter Otrubčák, Ing. Martin Sedláček

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2021 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13
14
15 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Štvrtok, 14. január 2021