Projekty ukončené v roku 2016

1/0208/14 „Poistný trh a efektívnosť poisťovní“

Druh projektu: VEGA
Doba riešenia: 2014 – 2016
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Eva Koišová, PhD., Ing. Jana Masárová, PhD., RNDr. Dana Jašková, PhD., Ing. Elza Kočíková, PhD., Ing. Mária Šedivá

1/0736/14 „Trendy v migrácii pracovnej sily do krajín EÚ a ich dopad na hospodársky a sociálny rozvoj SR“

Druh projektu: VEGA
Doba riešenia: 2014 – 2016
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
Riešiteľský kolektív: Ing. Adriana Grenčíková, PhD., PhDr. Erika Hančovská, PhD., prof. Ing. Dr. Rolf Karbach, Ing. Tatiana Masárová, PhD., Ing. Anna Štefančíková, PhD., prof. Ing. Mag. Dr. Herbert Strunz, PhD.

1/0613/14 „Zmeny v hospodárskej štruktúre regiónov Slovenska a ich dopad na ekonomický a sociálny rozvoj“

Druh projektu: VEGA
Doba riešenia: 2014 – 2016
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Martina Klierová, PhD., Ing. Marcel Kordoš, PhD., JUDr. Jana Pšenková, PhD., Ing. Zuzana Križanová, PhD., MBA. Peter Hošták, PhD.

„V4 cluster policies and their influance on the viability of cluster organisations“

Druh projektu: V4 fond
Doba riešenia: 2016
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
Riešiteľský kolektív: Ing. Katarína Havierniková, PhD., Ing. Marcel, Kordoš, PhD.

„Malé a stredné podniky ako dynamizujúci faktor regionálneho rozvoja.“

Druh projektu: Interná grantová schéma
Doba riešenia: 2016
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Kráľová, Phd.
Riešiteľský kolektív: Ing. Jana Sochuľáková, PhD., Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava