Ukončené 2013

Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenia študijných programov

Druh projektu: Operačný program vzdelávania
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Elza Kočíková, PhD.

Využitie moderných prístupov v manažmente 

Druh projektu:  Projekt internej grantovej schémy FSEV
Zodpovedný riešiteľ projektu:  Ing. Helena Kajanová, PhD.
Riešiteľský kolektív: PhDr. Erika Hančovská, PhD., Ing. Martin Sedláček, Ing. Magdaléna Tupá, PhD., Ing. Anna Štefančiková, PhD.

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava