"Študentská obývačka" oddychový priestor určený pre študentov

"Študentská obývačka" oddychový priestor určený pre študentov

Nový park v priestoroch fakulty

Nový park v priestoroch fakulty

Online plenárne zasadnutie konferencie VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST

Online plenárne zasadnutie konferencie VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly FSEV

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly FSEV

Ukončené 2012

Přeshraniční klastrová  iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu

Druh projektu: Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika  2007-2013.
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

Vplyv podpornej politiky na vybrané ekonomické ukazovatele poľnohospodárskych podnikov v SR

Druh projektu: VEGA 1/0594/11
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Jankacká, PhD.

Problémy merania efektívnosti klastrov

Druh projektu: IGS
Vedúci projektu: Ing.Katarína Havierniková, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Katarína Kráľová, PhD. Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Boris Janský, Ing. Karol Krajčo, Ing. Jana Sochuľáková, PhD. 

Faktory sociálneho a ekonomického rozvoja regiónov SR

Druh projektu: IGS
Vedúci projektu: Ing. Eva Koišová, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Jana Masárová, PhD., Ing. Mária Šedivá

Praktikum projektového manažmentu

Druh projektu:  Projekt internej grantovej schémy FSEV
Zodpovedný riešiteľ projektu:   doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Riešiteľský kolektív:  Ing. Vladimír Ondrejička, Mgr. Peter Otrubčák, Ing. Martin Sedláček

Mobile learning – nástroj skvalitňovania výučby

Druh projektu:  Projekt internej grantovej schémy FSEV
Zodpovedný riešiteľ projektu:   Ing. Helena Kajanová, PhD.
Riešiteľský kolektív:  Ing. Vladimír Ondrejička, Mgr. Peter Otrubčák, Ing. Martin Sedláček

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé September - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30