Zoznam konferencií FSEV v roku 2023

Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce

Medzinárodná vedecká konferencia
Termín: 19.-20. 10. 2023
Cieľ konferencie: stanoviť základné otázky pre nezávislý základný výskum, ktorý sa realizuje na vysokých školách v rámci projektov, ako aj výmena a získavanie nových poznatkov, nadväzovanie nových kontaktov a vytváranie nových sociálnych sieti pre spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni. Konferencia je určená pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, doktorandov a odborníkov z praxe.

Kontaktná osoba: karol.krajco@tnuni.sk
Viac informácií na stránkach konferencie.
More information on webpage of conference

Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v kontexte výziev 21. storočia

Vedecký seminár
Termín: 26.1.2023
Cieľ: Diskusia k výsledkom projektu VEGA 1/0718/22 v 1. roku riešenia

Kontaktná osoba: katarina.haviernikova@tnuni.sk
Viac informácií na stránkach vedeckého seminára.