Zoznam konferencií FSEV v roku 2023

Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v kontexte výziev 21. storočia

Vedecký seminár
Termín: 26.1.2023
Cieľ: Diskusia k výsledkom projektu VEGA 1/0718/22 v 1. roku riešenia

Kontaktná osoba: katarina.haviernikova@tnuni.sk
Viac informácií na stránkach vedeckého seminára.