Zoznam konferencií uskutočnených v roku 2012

19. – 20. 4. 2012 Medzinárodná konferencia „ĽUDSKÉ ZDROJE A KREATÍVNY PRIEMYSEL“

Usporiadateľ:
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v TrenčíneUniverzita Tomáše Bati ve Zlíne

Cieľ konferencie:
Uskutočniť analýzu zdrojov, foriem, metód a techník vyhľadávania, hodnotenia a zamestnávania pracovníkov v organizáciách a firmách kreatívneho priemyslu a zistiť ich požiadavky na vzdelanie, kvalifikáciu a iné odborné charakteristiky ľudských zdrojov.

Garant: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.


26.4.2012 Medzinárodná vedecká konferencia "RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV V KONTEXTE GLOBÁLNYCH ZMIEN"

Cieľ konferencie:
Vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov z oblasti riadenia ľudských zdrojov, personálneho manažmentu a trhu práce v podmienkach súčasných zmien.

Sekcie:

  • Riadenie ľudských zdrojov - filozofia, konciepcie, prístupy
  • Nové trendy v riadení personálnych činností
  • Formovanie európskeho trhu práce v kontexte globálnych zmien

Garanti:
prof. Ing. Josef Koubek, CSc. – emeritný profesor
doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.


7.11.2012 Vedecký seminár „AKTUÁLNE OTÁZKY REGIONÁLNEHO ROZVOJA NA SLOVENSKU“

Garant: doc. JUDr. Antonin Nesvadba, PhD.


9.11.2012 Vedecké kolokvium pre zamestnancov KSaHV „OTÁZKY METODOLÓGIE VOV VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI“

Garant: PhDr. Eva Živčicová, PhD.


15.11.2012 Medzinárodná vedecká e-konferencia "MOBILE LEARNING AKO NÁSTROJ SKVALITŇOVANIA VZDELÁVANIA"

Cieľ e-konferencie:Vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov vo využívaní moderných informačných a komunikačných technológií v pedagogickom procese. 

Garant: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
Predseda organizačného výboru: Ing. Helena Kajanová, PhD.


28.11.2012 Vedecký seminár „ REGIONÁLNY ROZVOJ A EFEKTÍVNOSŤ KLASTROV“

Garanti:
Ing. Katarína Havierniková, PhD.
Ing. Eva Koišová, PhD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Február - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29