Zoznam konferencií FSEV v roku 2022

Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce

Medzinárodná vedecká konferencia
Termín: 10.-11. 11. 2022
Cieľ konferencie: Stanoviť základné otázky pre nezávislý základný výskum, ktorý bude realizovaný v rámci projektov VEGA, realizovaných na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Kontaktná osoba: karol.krajco@tnuni.sk
Viac informácií na stránkach konferencie.
More information on webpage of conference