Zoznam konferencií FSEV v roku 2013

Prístupy k manažmentu v novej ekonomike

Medzinárodná vedecká e-konferencia
Termín: 13. 11. 2013
Cieľ konferencie: Vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov vyplývajúcich z prístupov k manažmentu v novej ekonomike. Príspevky by mali byť venované rozhodovaniu, motivácii a vedeniu ľudí, komunikácii, hodnoteniu a odmeňovaniu, vzdelávaniu a rozvoju ľudských zdrojov.
Kontaktné osoby:
Ing. Helena Kajanová, PhD. helena.kajanova@tnuni.sk
Viac informácií na stránkach konferencie.


Ľudské zdroje a regionálny rozvoj

Medzinárodná vedecká konferencia

Termín: 3. – 4. 10. 2013

Cieľ konferencie: Vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov z oblasti riadenia ľudských zdrojov a regionálneho rozvoja v podmienkach súčasných zmien.

Kontaktné osoby:
Ing. Tatiana Masárová, PhD. tatiana.masarova@tnuni.sk
Ing. Zuzana Križanová, PhD. zuzana.krizanova@tnuni.sk

Viac informácií na stránkach konferencie.


Lingua Summit 2013 - Globalizácia, vzdelávanie a regionálny rozvoj

Medzinárodná konferencia

Termín: september 2013

Cieľ konferencie: poukázať na vzdelanie ako konkurenčnú výhodu v zmysle inovačného potenciálu a ako súčasť poznatkovej globálnej ekonomiky. Výmena vedeckých a praktických poznatkov v oblasti vzdelávania  vo vzťahu k regionálnemu rozvoju.

Témy príspevkov:

  • Vzdelávanie a regionálny rozvoj
  • Motivácia študentov v terciálnom vzdelávaní
  • Využívanie nových technológií vo vzdelávaní (videokonferencie, prezentácie, internet, atď.)
  • Formy a metódy vyučovania cudzieho jazyka v terciálnom vzdelávaní
  • Úloha prekladu vo vyučovaní odborného jazyka
  • Globalizácia a interkultúrna komunikácia

Kontakná osoba:  PhDr. Jana Gašparovičová gasparovicova@tnuni.sk


10. Medzinárodná študentská vedecká konferencia „Universitas Trenchiniensis“

Medzinárodná konferencia

Termín: november 2013

Cieľ: Vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov mladých doktorandov a vedeckých pracovníkov.

Kontaktná osoba: Ing. Karol Krajčo karol.krajco@tnuni.sk


Zoznam vedeckých seminárov v roku 2013

Vybrané problémy regionálneho rozvoja

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Križanová, PhD. zuzana.krizanova@tnuni.sk
Termín: november 2013 - Týždeň Vedy a výskumu


Ekonomický rozvoj a ekonomická výkonnosť regiónov

Kontaktná osoba: Ing. Jana Masárová, PhD. jana.masarova@tnuni.sk
Termín: november 2013 - Týždeň Vedy a výskumu


Modely a prístupy k meraniu výkonnosti klastrov a možnosti ich aplikácie v podmienkach SR

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Havierniková, PhD. katarina.haviernikova@tnuni.sk
Termín: november 2013 - Týždeň Vedy a výskumu

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Apríl - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30