Zoznam konferencií FSEV v roku 2020

Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest

Medzinárodná vedecká konferencia
Termín: 12. 11. 2020
Cieľ konferencie: Stanoviť základné otázky pre nezávislý základný výskum, ktorý bude realizovaný v rámci projektu VEGA, realizovaný na Fakulte sociálno - ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Kontaktná osoba: karol.krajco@tnuni.sk
Viac informácií na stránkach konferencie.
More information on webpage of conference