KVSaRE | Konzultačné hodiny ZS 2021/22

Ing. Marcel Kordoš, PhD.
Utorok: 10.00 - 11.30 - BS + DS
Štvrtok: 12:30 - 14.00 -  Konzultačné hodiny

JUDr. Andrej Poruban, PhD.
Pondelok: 10.00 - 11.30 - Konzultačné hodiny
Streda: 10.00 - 11.30 - BS + DS

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Pondelok: 10.00 - 12.00 - Konzultačné hodiny
Pondelok: 13.00 - 15.00 - BS + DS

prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
Pondelok: 12.30 – 14.00 - Konzultačné hodiny
Utorok: 12.30 – 14.00 - BS + DS

Ing. Martina Jakubčinová, PhD., MBA
Utorok: 10.00 - 11.30 - BS + DS
Štvrtok: 10.00 - 11.30 - Konzultačné hodiny 


vysvetlivky:
BS – bakalársky seminár
DS – diplomový seminár