KVSaRE | Členovia katedry

Menný zoznam členov katedry

Titul
Priezvisko
Meno
Titul
Telefón
032/7400

Pracovná pozícia
Miestnosť
doc.Ing.HabánikJozefPhD.jozef.habanik@tnuni.skdocent111
prof. RNDr.HolomekJaroslavCSc.jaroslav.holomek@tnuni.sk406profesorB307
Ing.JakubčinováMartinaPhD., MBAmartina.jakubcinova@tnuni.sk460vedúca katedryB309
Ing.KordošMarcelPhD.marcel.kordos@tnuni.sk470odborný asistentB312
JUDr.PorubanAndrejPhD.andrej.poruban@tnuni.sk468odborný asistentB312