KVSaRE | Predmety

Predmety, ktoré zabezpečuje KVSaRE 

 • Bakalárska práca
 • Bakalársky seminár + bakalárska práca
 • Dane a daňová sústava
 • Dejiny verejnej správy
 • Ekonomika a história európskej integrácie v AJ
 • Ekonomika a manažment VÚC
 • Ekonomika a správa obcí I. a II.
 • Ekonomika verejného sektora
 • Environmentálna politika 
 • GIS vo verejnej správe
 • Globalizácia a synergetika
 • Hospodárska geografia
 • Informačné systémy vo VS
 • Kontrolný systém verejnej správy
 • Krízový manažment verejnej správy
 • Manažment neziskových organizácií
 • Občianske právo
 • Odborná prax
 • Ochrana životného prostredia
 • Politológia
 • Pracovné a sociálne právo EÚ
 • Pracovné právo
 • Priestorová ekonomika
 • Regionálna ekonomika a politika
 • Regionálne analýzy a plánovanie
 • Rozvoj cestovného ruchu
 • Soc. a ekon. rozvoj regiónov
 • Sociálne služby
 • Sociálne zabezpečenie
 • Socio-ekonomická geografia SR
 • Správne právo
 • Teória a riadenie verejnej správy
 • Teória verejných financií
 • Tvorba a ochrana životného prostredia
 • Tvorba programov a projektov
 • Úvod do štúdia ŠP RE
 • Úvod do štúdia ŠP VS
 • Verejná a hospodárska diplomacia
 • Základy práva
 • Základy práva v EÚ