KMaRĽZ | Konzultačné hodiny LS 2023/24

Doktorandi

Ing. Jaroslav Belás
Streda: 10.00-12.00 – Konzultačné hodiny
Bakalársky seminar – po dohode s vyučujúcim

Ing. Jakub Holúbek
Utorok: 9:00 – 11:00 – Konzultačné hodiny
Pondelok: 9:00 – 11:00 – Konzultačné hodiny

Ing. Veronika Mozolová
Utorok: 9.00-11.00 – Konzultačné hodiny
Bakalársky seminar – po dohode s vyučujúcim

Ing. Richard Rigó
Utorok: 9.00-11.00 – Konzultačné hodiny
Bakalársky seminar – po dohode s vyučujúcim

Ing. Samuel Body
Pondelok: 9.00-11.00 – Konzultačné hodiny
Bakalársky seminar – po dohode s vyučujúcim

Ing. Lukrécia Hunková
Pondelok: 9.00-11.00 – Konzultačné hodiny
Bakalársky seminar – po dohode s vyučujúcim

Ing. Kristína Kozová
Pondelok: 9.00-11.00 – Konzultačné hodiny
Bakalársky seminar – po dohode s vyučujúcim

Zamestnanci

doc. Dr. Yurij Bilan
Konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť
na emailovej adrese: yuriy_bilan@yahoo.co.uk

doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
Streda: 8.00-10.00 - Konzultačné hodiny
Konzultácie k záverečným prácam po dohode s vyučujúcim

Ing. Tatiana Masárová, PhD.
Ut: 8.00-9.00 Konzultačné hodiny + študijné poradenstvo
Str: 9.00-11.00 Konzultačné hodiny + študijné poradenstvo
Konzultácie k záverečným prácam po dohode s vyučujúcim

prof. Ing. Dr. Valentinas Navickas
Konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť
na emailovej adrese: valentinas.navickas@ktu.lt

prof. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Utorok: 10.00 - 11.30 - Bakalársky seminár
Streda: 10.00 - 11.30 - Diplomový seminár

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.
Konzultačné hodiny po dohode s vyučujúcim
Konzultácie k záverečným prácam po dohode s vyučujúcim

doc. Ing. Magdaléna Tupá, PhD.
Štvrtok: 9.00-11.00 - Konzultačné hodiny
Konzultácie k záverečným prácam po dohode s vyučujúcim

Ing. Matej Húževka, PhD.
Streda: 10:00 - 12:00 - Konzultácie
Konzultácie k záverečným prácam po dohode so školiteľom

Ing. Martin Šrámka, PhD.
Utorok: 8.00 - 10.00 - Konzultačné hodiny
Konzultácie k záverečným prácam po dohode s vyučujúcim