KMaRĽZ | Predmety

Zoznam predmetov, ktoré zabezpečuje KMaRĽZ

 • Aktuálne trendy v riadení ĽZ
 • Bakalárska práca
 • Bakalársky seminár + Bakalárska práca
 • Bezpečnosť pri práce
 • Dane a daňová sústava
 • Diplomová práca
 • Diplomový seminár
 • Diplomový seminár + Diplomová práca
 • Etika a morálka v personalistike
 • Európske programy a projekty
 • Interkultúrny manažment v AJ
 • Komunikácia a prezentácia v PM
 • Komunikácia a prezentácia v AJ
 • Manažérska ekonomika
 • Manažérske kompetencie a  zručnosti v AJ
 • Manažérske kompetencie a zručnosti v NJ
 • Manažment
 • Manažment celoživotného vzdelávania
 • Manažment ľudských zdrojov I.
 • Manažment ľudských zdrojov II.
 • Manažment ľudských zdrojov v NJ
 • Marketing
 • Marketing management v AJ
 • Marketing v AJ
 • Medzinárodný manažment v AJ
 • Medzinárodný manažment v NJ
 • Medzinárodný marketing v AJ
 • Medzinárodný trh práce a politika zamestnanosti v cudzom jazyku – AJ, NJ, RJ
 • Metodológia vedeckej práce
 • Organizačná kultúra
 • Organizačné správanie
 • Personálna a mzdová agenda I.
 • Personálna a mzdová agenda II. (Pripravujeme študentov do praxe)
 • Personálny manažment
 • Personálny manažment I.
 • Personálny manažment II.
 • Personálny manažment v NJ
 • Project management v AJ
 • Projektový manažment + projekt
 • Riadenie a rozvoj kariéry
 • Sociálne služby
 • Strategické riadenie ľudských zdrojov
 • Strategický manažment v CJ – AJ, NJ, RJ
 • Systémy odmeňovania
 • Teória organizácie
 • Trendy na trhu práce a tvorba stratégií zamestnávania
 • Trh práce a politika zamestnanosti
 • Tvorba programov a projektov
 • Úvod do štúdia
 • Vedecký výskum a jeho prezentácia v cudzom jazyku
 • Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
 • Vzťahy s verejnosťou
 • Zamestnanecké vzťahy
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Jún - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30