Harmonogram štúdia

  Nekončiace ročníky - I., II. a III. stupeň štúdia

  Končiace ročníky - I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium)

  Končiace ročníky - II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium)

  Končiace ročníky - III. stupeň štúdia (doktorandské štúdium)

  Kompletný harmonogram (PDF súbor) 

ŠTÚDIUM