Zápis do vyšších ročníkov

Elektronický zápis nahrádza povinnosť študenta osobne sa zúčastniť povinného administratívneho zápisu na začiatku akademického roka na študijnom oddelení.

Pokyny a podmienky k elektronickému zápisu:

Návody:

  • Návod pre vyplnenie elektronického zápisu (PDF súbor)
  • Ostatné návody týkajúce sa samotného pridania predmetov, správneho zápisu prenášaného predmetu a podobne nájdete v systéme AiS2 po prihlásení sa v pravom hornom rohu v sekcii Info>Použivateľské príručky

 

 

ŠTÚDIUM