Prvý sneh v novom park v priestoroch fakulty

Prvý sneh v novom park v priestoroch fakulty

"Študentská obývačka" oddychový priestor určený pre študentov

"Študentská obývačka" oddychový priestor určený pre študentov

Online plenárne zasadnutie konferencie VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST

Online plenárne zasadnutie konferencie VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly FSEV

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly FSEV

Študijní poradcovia - tútori

Na FSEV sú v akademickom roku 2020/21 pre študentov v jednotlivých rokoch štúdia menovaní študijní poradcovi (tútori).

1. stupeň štúdia

Ľudské zdroje a personálny manažment

 • v prvom roku v dennej a externej forme štúdia: RNDr. Dana Jašková, PhD.
 • v druhom roku v dennej a externej forme štúdia: Ing. Jana  Sochuľáková, PhD.
 • v treťom roku v dennej a externej forme štúdia: Ing. Katarína Kráľová, PhD.
 • vo štvrtom roku v externej forme štúdia: JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Verejná správa

 • vo všetkých rokoch aj formách štúdia: Ing. Martina Jakubčinová, PhD., MBA

2.   stupeň štúdia

Ľudské zdroje a personálny manažment

 • v prvom roku v dennej a externej forme štúdia: Ing. Katarína Havierniková, PhD.
 • v druhom roku v dennej a externej forme štúdia: doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
 • v treťom roku v externej forme štúdia: Ing. Marcel Kordoš, PhD.

V čom pomáha študijný poradca (tútor) študentom počas ich štúdia? 

 • Poskytuje študentom poradenstvo pri zostavovaní študijného plánu.
 • Objasňuje študentom princípy kreditového štúdia. Pomáha im pri pochopení študijného poriadku. Snaží sa viesť študentov tak, aby mohli dodržať a nemuseli prekročiť štandardnú dĺžku štúdia. 
 • Študijný poradca sleduje aktuálne informácie k administratívnym pokynom ku štúdiu (napr. tvorbu rozvrhu, odovzdávanie záverečných prác, prihlasovanie na štátne skúšky a podobne).
 • Oboznamuje študentov s pravidlami fungovania akademického prostredia ako aj  s právami a povinnosťami študenta.
 • Poskytuje študentom rady v prípade nejasností, problémov so zápisom predmetov, s tvorbou rozvrhu. Poskytuje informácie a spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom, vedúcim katedier, prodekankám pre pedagogickú činnosť a referentkám študijného oddelenia.
 • Študijný poradca venuje pozornosť dodatočne prijatým študentom a študentom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
 • Pri identifikovaní systémových a organizačných problémov, resp. v prípade podnetov študentov na zlepšenie kvality a realizácie štúdia, informuje príslušného vedúceho katedry a garanta  študijného programu. 
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2021 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28 29 30 31