KSaHV | Konzultačné hodiny LS 2020/21

doc. Ing. Peter Sika, PhD.
Konzultačné hodiny, diplomový seminár – po dohode so študentom

PhDr. Eva Živčicová, PhD. 
Pondelok: 12.00 – 14.00 - Konzultačné hodiny
Pondelok: 10.00 – 12.00 - Diplomový a bakalársky seminár

Mgr. Monika Gullerová, PhD.
Pondelok:  10.00 -12.00 – Diplomový a bakalársky seminár
Pondelok: 12.00-14.00 – Konzultačné hodiny

PhDr. Miroslav Fašanok, PhD.
Utorok 14.00 - 16.00 – Konzultačné hodiny
Štvrtok 14.00 - 16.00 – Diplomový seminár

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava