KSaHV | Predmety

Zoznam predmetov, ktoré zabezpečuje KSaHV

 • Anglický jazyk
 • Ekonomická sociológia 
 • Filozofia
 • Interkultúrna komunikácia v AJ
 • Komunikácia a prezentácia v AJ
 • Komunikačné zručnosti
 • Kvalita života
 • Nemecký jazyk 
 • Psychohygiena (psychológia zdravia)
 • Psychológia
 • Psychológia osobnosti
 • Psychológia práce
 • Ruský jazyk
 • Sociálna politika
 • Sociálna politika v NJ
 • Sociálna práca
 • Sociálna psychológia
 • Sociológia
 • Sociológia práce
 • Spoločenská komunikácia a protokol
 • Španielsky jazyk
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava