Zverejnenie programových vyhlásení a životopisov navrhnutých kandidátov na dekana FSEV

09.03.2018
V súlade s Harmonogramom prípravy a vykonania volieb kandidáta na dekana FSEV volebná komisia zverejňuje programové vyhlásenie a životopisy navrhnutých kandidátov.

Navrhovaní kandidáti sú:Návrat na aktuality