Zverejnenie programových vyhlásení a životopisov navrhnutých kandidátov na dekana FSEV

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 09.03.2018


V súlade s Harmonogramom prípravy a vykonania volieb kandidáta na dekana FSEV volebná komisia zverejňuje programové vyhlásenie a životopisy navrhnutých kandidátov.

Navrhovaní kandidáti sú:

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava