Vyšehradský vedecký seminár

Katedra ekonómie a ekonomiky si Vás v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku dovoľuje pozvať na Vyšehradský vedecký seminár "Skúmaj, diskutuj a publikuj". Seminár je zameraný na prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej a praktickej činnosti účastníkov z rôznych oblastí vedeckého výskumu a hospodárskej praxe. Oblasti zamerania seminára: ekonomické, sociálne a politické vedy.

Termín odovzdania príspevkov: 2.12.2019
informácie pre autorov:  https://fsev.tnuni.sk/revue/forauthors.php?lang=svk
Príspevky a vyplnenú prihlášku odošlite na adresu: katarina.haviernikova@tnuni.sk

Dokumenty na stiahnutie


Visegrad Scientific Seminar

The Department of Economy and Economics would like to invite you to the Visegrad Scientific Seminar "Explore, Discuss and Publish" within the Week of Science and Technology in Slovakia. The seminar is focused on the presentation of the results of scientific research and practical activities of participants from various fields of scientific research and economic practice. The seminar is designated for areas from economic and social sciences.

Deadline for full paper submission: 2nd December 2019
Informations for authors: https://fsev.tnuni.sk/revue/forauthors.php?lang=svk&lang=eng
Paper and registration form should be forwarded to the following e-mail address: katarina.haviernikova@tnuni.sk

Documents

 

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé August - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25
26
27 28 29 30
31  
Utorok, 25. august 2020
09:00 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Patrik BULKO
Ing. Patrik BULKO denný doktorand FSEV TnUAD obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 25. augusta 2020 od 9,00 hod...
10:30 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Natália LETKOVÁ
Ing. Natália LETKOVÁ denný doktorand FSEV TnUAD obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 25. augusta 2020 od 10,30 hod...
Streda, 26. august 2020
09:00 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Júlia KOSTROVÁ
Ing. Júlia KOSTROVÁ denný doktorand FSEV TnUAD obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 26. augusta 2020 od 9,00 hod...
10:00 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Adriana MARTOŠOVÁ
Ing. Adriana MARTOŠOVÁ denný doktorand FSEV TnUAD obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 26. augusta 2020 od 10,00 hod...
11:00 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Katarína ŠKROVÁNKOVÁ
Ing. Katarína ŠKROVÁNKOVÁ denný doktorand FSEV TnUAD obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 26. augusta 2020 od 11,00 hod...