Vyšehradský vedecký seminár

Katedra ekonómie a ekonomiky si Vás v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku dovoľuje pozvať na Vyšehradský vedecký seminár "Skúmaj, diskutuj a publikuj". Seminár je zameraný na prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej a praktickej činnosti účastníkov z rôznych oblastí vedeckého výskumu a hospodárskej praxe. Oblasti zamerania seminára: ekonomické, sociálne a politické vedy.

Termín odovzdania príspevkov: 2.12.2019
informácie pre autorov:  https://fsev.tnuni.sk/revue/forauthors.php?lang=svk
Príspevky a vyplnenú prihlášku odošlite na adresu: katarina.haviernikova@tnuni.sk

Dokumenty na stiahnutie


Visegrad Scientific Seminar

The Department of Economy and Economics would like to invite you to the Visegrad Scientific Seminar "Explore, Discuss and Publish" within the Week of Science and Technology in Slovakia. The seminar is focused on the presentation of the results of scientific research and practical activities of participants from various fields of scientific research and economic practice. The seminar is designated for areas from economic and social sciences.

Deadline for full paper submission: 2nd December 2019
Informations for authors: https://fsev.tnuni.sk/revue/forauthors.php?lang=svk&lang=eng
Paper and registration form should be forwarded to the following e-mail address: katarina.haviernikova@tnuni.sk

Documents

 

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Október - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31