Pokyny pre zápis do vyšších ročníkov

19.07.2022
Vážení študenti,
pokyny pre zápis do vyšších ročníkov nájdete na stránke fsev.tnuni.sk>štúdium>zápis do vyšších ročníkov. Pokynom venujte zvýšenú pozornosť, nakoľko zápis prebieha inou formou ako minulé roky.Návrat na aktuality