KVSaRE v nových priestoroch

28.03.2018
Členovia Katedry verejnej správy a regionálnej ekonomiky pôsobia od 28.03.2018 v nových priestoroch:

Budova C – III. poschodie


Bližšie informácie na web stránke katedry v zložke Členovia katedry.Návrat na aktuality