Pokyny na zápis do vyšších ročníkov

10.07.2023
Vážení študenti,
pokyny na zápis do vyšších ročníkov pre bakalárov a inžinierov pre akademický rok 2023/2024 sú zverejnené na stránke fsev.tnuni.sk>študenti>štúdium>zápis do vyšších ročníkov. Postupujte podľa návodu ktorý nájdete v pokynoch až kým sa nedostane ku tlačítku “Dokončíť elektronický zápis”.Návrat na aktuality