Digitálny marketing

Názov vzdelávacieho programu: Digitálny Marketing
Hlavný lektor: Ing. Jakub Savara, AS Trenčín – Marketing manager
Garant: Ing. Jaroslav Belás

Názvy jednotlivých prednášok :

  1. Úvod, odporúčaná literatúra a materiály
  2. Základné pojmy značka, obsahy videa, copywriting
  3. Grafika, foto, video
  4. Používanie sociálnych sietí v marketingu
  5. Eshop, web, emaily
  6. Google trends
  7. Manažérske skills, psychológia v marketingu
  8. Ako si nájsť prácu v marketingu 
  9. Záverečný test

Všeobecná charakteristika programu

Tento vzdelávací program je určený na získanie a zdokonalenie znalostí a vedomostí v oblasti marketingu. Program je zameraný na aktuálne trendy v oblasti digitálneho marketingu. Študenti, ktorí sa vzdelávacieho programu zúčastnia, môžu získať nové poznatky aj praktické skúsenosti priamo v športových kluboch pod značkou AS Trenčín. Študenti sa zdokonalia v práci v teamoch a na reálnych projektoch.

Zavŕšením úspešného absolvovania programu je vykonanie písomnej skúšky, ktorá preverí získané znalosti a zručnosti účastníkov a možnosť získať certifikát Google digitálna garáž.