Deň otvorených dverí 2021

Budeme online 30.3.2021 od 15:00 hod.

Radi by sme sa stretli osobne, no to vzhľadom na súčasnú situáciu nie je možné. Pripravili sme si preto pre vás online Deň otvorených dverí. Spýtajte sa našich pedagógov či študentov všetko, čo vás zaujíma ohľadom štúdia na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov. 

Ako sa pripojiť?

Je to jednoduché, nepotrebujete nič okrem počítača, notebooku alebo mobilného telefónu. Stačí sa jednoducho prihlásiť, tak ako na iné webové stránky. Nepotrebujete ani kameru, ani mikrofón. Otázky bude možné zasielať prostredníctvom chatu.

Pripojenie sa:
Meeting v MS Teams


Prečo sa zúčastniť?  

Tento rok sme sa rozhodli po prvýkrát organizovať DOD v online priestore, ktorý eliminuje potrebu cestovania. Tým pádom Vám budú poskytnuté všetky dôležité informácie v pohodlí Vášho domova alebo na akomkoľvek inom mieste, z ktorého sa rozhodnete pripojiť. Výhodou je, že nepotrebujete kameru či mikrofón, prípadné otázky nám iba napíšete a my Vám s radosťou odpovieme. Dostanete informácie z rôznych oblastí študentského života, budú s Vami komunikovať samotní študenti a takisto sa na diaľku zoznámite aspoň s niektorými z našich pedagógov. 

Čo ponúka FSEV?

Pridaná hodnota, ktorú môžete od FSEV očakávať je vskutku veľká. Nenájdete tu pedagógov, ktorí Vám poskytnú iba kvalitné vzdelávanie, no nájdete v nich aj ľudí so srdcom na správnom mieste, ktorí Vám bez zaváhania budú vždy pripravení pomôcť. Okrem toho sa môžete tešiť aj na svojich kolegov v podobe starších spolužiakov vo vyšších ročníkoch, ktorí sú takisto vždy pripravení poradiť a pridať pomocnú ruku k dielu. Lákavé sú určite aj interaktívne prednášky či semináre, ktoré nie sú realizované monológom vyučujúceho, no aktívne sa do diskusie zapájajú aj študenti, čoho výsledkom sa zo študentov stávajú kvalifikovaní odborníci vo svojom odbore. Netreba však opomenúť ani zvyšok fakultného personálu, ktorý je tvorený veľmi milými a priateľskými ľuďmi. Na záver je potrebné spomenúť, že fakulta Vám ponúka možnosť angažovať sa v rôznych mimoškolských aktivitách. 

Čo Vás čaká na našom online DOD?

Na úvod sa stretnete s pani dekankou Ing. Evou Ivanovou, CSc., ktorá Vás privíta a povie Vám pár úvodných slov na začiatok. V ďalšom bode programu sa dozviete o viacerých oblastiach študentského života na FSEV, medzi ktoré patria prvé kroky týkajúce sa podania prihlášky a samotného štúdia na našej fakulte, ďalej o možnosti vycestovania do partnerských univerzít prostredníctvom programu Erasmus+, no a v neposlednom rade aj o tom, aké mimoškolské aktivity sa u nás dejú a Vy môžete byť ich súčasťou. 


Facebook Youtube Instagram