Voľby do AS TnUAD 2019


5.11.2019 Výsledky volieb zástupcov FSEV do AS TnUAD

Volieb sa zúčastnilo 20 členov AO FSEV z celkového počtu 30 členov AO FSEV. Celkovo bolo odovzdaných 20 hlasovacích lístkov; z toho 20 bolo platných.

Volebná komisia konštatuje, že voľby zástupcov FSEV do AS TnUAD sú platné a za zástupcov FSEV do AS TnUAD boli zvolení:

  • prof., RNDr. Holomek Jaroslav CSc.
  • Ing. Masárová Jana, PhD.
  • Ing., RNDr. Petrušová Dagmar PhD.

Zápisnica volebnej komisie FSEV o priebehu a výsledkoch volieb zástupcov FSEV do AS TnUAD... (PDF súbor)


5.11.2019 Výsledky volieb zástupcov študentskej časti FSEV do AS TnUAD

Volieb sa zúčastnilo 50 členov AO FSEV z celkového počtu 863 členov AO FSEV. Celkovo bolo odovzdaných 50 hlasovacích lístkov: z toho 50 bolo platných a O neplatných. 

Volebná komisia konštatuje, že voľby zástupcov študentskej časti AO FSEV do AS TnUAD sú platné a za zástupcov študentskej časti FSEV do AS TnUAD boli zvolení­: 

  • Ing. Vyhnička Jaroslav
  • Ing. Martošová Adriana

Zápisnica volebnej komisie FSEV o priebehu a výsledkoch volieb zástupcov študentskej časi FSEV do AS TnUAD... (PDF súbor)


23.10.2019 Zoznam kandidátov do zamestnaneckej časti AS TnUAD

Volebná komisia prijala do 18. októbra 2019 7 návrhov na kandidátov za člena do zamestnaneckej časti AS TnUAD. Všetci kandidáti vyjadrili súhlas s kandidatúrou. (Kandidátska listina)

1. Holomek Jaroslav, prof., RNDr., CSc. (Charakteristika kandidáta)
2. Karol Krajčo, Ing. (Charakteristika kandidáta)
3. Masárová Jana, Ing., PhD. (Charakteristika kandidáta)
4. Petrušová Dagmar, Ing., RNDr., PhD. (Charakteristika kandidáta)

Termín volieb do AS TnUAD je 4.11. od 9,00 do 15,00 hod. a 5.11. od 8,00 do 14,00 hod v budove C (FSEV), Zasadačka FSEV, Študentská ul. č. 3.

Poučenie:
Každý člen akademickej obce môže dať svoj hlas najviac trom kandidátom a to zakrúžkovaním poradového čísla na hlasovacom lístku. Hlasovací lístok upravený inak ako predpísaným spôsobom je neplatný.


23.10.2019 Zoznam kandidátov do študentskej časti AS TnUAD

Volebná komisia prijala do 18. októbra 2019 5 návrhov na kandidátov za člena do študentskej časti AS TnUAD. Obidvaja kandidáti vyjadrili súhlas s kandidatúrou.

1. Martošová Adriana, Ing. (Charakteristika kandidáta)
2. Vyhnička Jaroslav, Ing. (Charakteristika kandidáta)


Termín volieb do AS TnUAD je 4.11. od 9,00 do 15,00 hod. a 5.11. od 8,00 do 14,00 hod v budove C (FSEV), Študentská ul. č. 3.

Poučenie:
Každý člen akademickej obce môže dať svoj hlas najviac dvom kandidátom a to zakrúžkovaním poradového čísla na hlasovacom lístku. Hlasovací lístok upravený inak ako predpísaným spôsobom je neplatný.


25.9.2019 Vyhlásenie volieb do AS TnUAD

Akademický senát FSEV vyhlasuje voľby do AS TnUAD z dôvodu ukončenia štvorročného funkčného obdobia (k 05. 11. 2019). AS FSEV schválil Harmonogram volieb do AS TnUAD a volebné komisie pre zamestnaneckú a študentskú časť.

Návrhy na kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je možné  odovzdávať predsedom komisií do príslušného termínu.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Júl - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31