Voľby na dekana FSEV TnUAD 2018

19.3.2018 Výsledky volieb na kandidáta na dekana FSEV

Predsedníčka volebnej komisie Ing. Eva Koišová, PhD. konštatovala, že hlasovanie je platné a Akademický senát zvolil Ing. Evu Ivanovú, CSc. ako kandidátku na dekanku FSEV.
Zápisnica volebnej komisie o priebehu hlasovania o návrhu kandidáta na dekana FSEV (PDF súbor)

9.3.2018 Zverejnenie programových vyhlásení a životopisov navrhnutých kandidátov na dekana FSEV

V súlade s Harmonogramom prípravy a vykonania volieb kandidáta na dekana FSEV volebná komisia zverejňuje programové vyhlásenie a životopisy navrhnutých kandidátov.

Navrhovaní kandidáti sú:


6.3.2018 Návrhy na kandidáta na dekana FSEV TnUAD

Dňa 6.3.2018 boli na zasadnutí volebnej komisie na Kandidáta na dekana FSEV zverejnení navrhovaní kandidáti na dekana.

Navrhovaní kandidáti sú:

  • Doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.,
  • Ing. Eva Ivanová, CSc.,
  • Doc. Ing. Peter Sika, PhD.

5.2.2018 Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FSEV

Akademický senát FSEV TnUAD v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31. januára 2018 Uznesením č. 1/2018 v súlade s § 27 ods. 1, písm. b)  Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade so Štatútom fakulty, článok 14 a Zásadami volieb kandidáta na dekana FSEV vyhlásil voľby kandidáta na dekana FSEV, schválil Harmonogram prípravy a vykonania volieb kandidáta na dekana Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a volebnú komisiu.

Harmonogram volieb (PDF súbor)
Návrh kandidáta (PDF súbor)
Súhlas s kandidatúrou (PDF súbor)
Vyhlásenie volieb (PDF súbor)

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé December - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31