Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v kontexte výziev 21. storočia

26.01.2023
Spoločne so zástupcami hospodárskej praxe a partnerských univerzít sa dnes na pôde FSEV TnUAD diskutovalo o otázkach problematiky rozvoja ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v období celosvetovej pandémie COVID-19. Spoločná diskusia sa realizovala v rámci vedeckého projektu VEGA  reg. č. 1/0718/22 Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v kontexte výziev 21. storočia. Aktívnym vystúpením a spoločnou diskusiou sa seminára zúčastnili Národné podnikateľské centrum Trenčín, SME Booster and Innovations Cluster, Klaster REPRIK, Ensana Slovakia Piešťany & Smrdáky, Kúpele Trenčianske Teplice, mikropodnik S3D, Czestochowa University of Technology, Ekonomická Univerzita Bratislava a Univerzita J. Selyeho Komárno.

Kompletná fotogaléria a prezentácie sa nachádzajú na stránke vedeckého seminára
Návrat na aktuality