ODŠTARTOVALI SME PROJEKT ADULT LEARNING RO/SK

24.01.2023
Spoločne s Confederatia Patronala Concordia, Republiková únia zamestnávateľov a University POLITEHNICA of Bucharest budeme najbližší rok a pol intenzívne spolupracovať na rozvoji celoživotného vzdelávania. Cieľom projektu je posilniť kapacitu sociálnych partnerov z Rumunska a Slovenska na riešenie meniacich sa požiadaviek na zručnosti v kontexte transformácie práce, ktorá sa zrýchlila v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID. Na úvodnom KICK-OFF stretnutí sa za našu univerzitu zúčastnili doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD., Ing. Karol Krajčo, PhD. a Ing. Marcel Kordoš, PhD.

Autor fotografií: Peter Brichta
Návrat na aktuality