Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v kontexte výziev 21. storočia

13.01.2023
Katedra ekonómie a ekonomiky, FSEV, TnUAD Vás pozýva na diskusiu k výsledkom projektu VEGA 1/0718/22 v 1. roku riešenia ktorá prebehne formou vedeckého seminára "Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v kontexte výziev 21. storočia" (Development of human resources in small and medium-sized enterprises in the context of the challenges of the 21st century).

Cieľová skupina:
pedagogickí pracovníci, výskumní pracovníci, študenti, zástupcovia hospodárskej praxe

Dátum a čas konania:
26.1.2023 o 10.00

Miesto konania:
zasadačka dekana FSEV, online MS TEAMS

Kontaktná osoba:
Ing. Katarína Havierniková, PhD.
Návrat na aktuality