Exkurzia Kia Slovakia

28.11.2022
Študenti druhého a tretieho stupňa študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment sa zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku Kia Slovakia.

Stretli sa s hovorcom spoločnosti s pánom Potočkom, riaditeľom personálneho oddelenia pánom Holubom, vedúcim smeny pánom Kozárikom, a po ich krátkej prezentácií spoločne diskutovali na témy o riadení ľudských zdrojov a personálnych činnostiach vo výrobnom podniku Kia Slovakia. Následne absolvovali prehliadku výrobných priestorov, konkrétne zvarovne a montážnej haly.

Na záver by sme sa chceli poďakovať zástupcom spoločnosti Kia Slovakia za možnosť absolvovať exkurziu.
Návrat na aktuality