Nové výzvy pre ekonomiku v ére po Covid-19 v krajinách regiónu V4

24.11.2022
V dňoch 6. a 7.10. 2022 naši doktorandi vystúpili na konferencii organizovanej v rámci projektu V4 #22210028 Nové výzvy pre ekonomiku v ére po Covid-19 v krajinách regiónu V4.

Projekt sa zameral na zlepšenie základného výskumu v oblasti ekonomických trendov na spolupracujúcich univerzitách V4, zintenzívnenie spolupráce medzi inštitúciami krajín V4  podporil talentovaných doktorandov v získaní nových kontaktov v akademickom a podnikateľskom sektore.
Návrat na aktuality