Medzinárodná vedecká konferencia "Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce"

15.11.2022
V dňoch 10 - 11. novembra 2022 sa na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia na tému Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce pod vedením pani doc. Ing. Adriany Grenčíkovej, PhD.

V úvode plenárneho zasadnutia konferencie vystúpili hlavní rečníci Ing. Martin Hošták, PhD. z Republikovej únie zamestnávateľov a PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová - TREXIMA Bratislava, spol. s r. o., ktorí upriamili pozornosť na aktuálny stav v oblasti trendov trhu práce vyplývajúcich zo súčasných kríz. Pohľad na aktuálny a predpokladaný budúci stav na trhu práce prezentovali odborníci, ktorým sa aj touto cestou chceme poďakovať za skvelé postrehy a podnety. Taktiež veľké ďakujeme chceme odovzdať všetkým zúčastneným a ich prínosným príspevkom.  Návrat na aktuality