Študentská vedecko-odborná činnosť

12.10.2022
Vážené študentky, vážení študenti, aj tento rok máte možnosť zapojiť sa do súťaže o najlepšiu prácu v rámci študentskej vedecko-odbornej činnosti (ŠVOČ).

Súťaže ŠVOČ sa môžu zúčastniť denní i externí študenti
, ktorí majú záujem rozvíjať svoju tvorivosť vo vedecko-výskumnej oblasti. Fakulta prostredníctvom ŠVOČ podporuje študentov ako potenciálnych vedeckých pracovníkov, ktorým umožňuje získať praktické skúsenosti a naučí ich prezentovať výsledky vlastnej práce. Práce študentov prezentované na ŠVOČ môžu byť základom pri písaní záverečných prác, resp. pre ich ďalšie vedecké bádanie.

Prihlásiť sa môžete do 1.12.2022, prihlášku a všetky potrebné informácie nájdete v sekcii veda a výskum>ŠVOČNávrat na aktuality