Rozvrh hodín na zimný semester 2022/2023

20.09.2022
Rozvrh hodín na zimný semester 2022/2023 nájdete v systéme AiS2 https://ais2.tnuni.sk/.
V rozvrhu môže prísť ešte ku zmenám, preto si ho pred začiatkom roka znovu overte.

Ako si zobraziť rozvrh:
Nakoľko je na našej fakulte systém krúžkov (čiže na rozvrh sa manuálne študent neprihlasuje), tak cez tlačítko s označením "rozvrh pre Meno Priezvisko" svoj rozvrh neuvidíte.

Denní študenti si zobrazia rozvrh cez svoj krúžok a externí cez celý študijný program. Predmety ktoré vidíte v krúžku, ale nemáte ich zapísané samozrejme pre vás neplatia.

Ak máte navštevovať predmet určený pre iný ročník (v prípade opakovania alebo inej výnimky), je si ho potrebné nájsť v rozvrhu pre daný ročník.

Návody:
Stručný návod
Návod pre denných študentov (s výberom krúžku)
Návod pre externých študentov (keď nie je potreba vyhľadávať krúžok)

Návod ako zistiť aký ste krúžok
Návrat na aktuality